DLA PACJENITA - RODO - Kamienica Ośrodek Psychoterapii

Przejdź do treści
RODO psychoterapia Szczecin dla pacjenta ochrona danych


Klauzula obowiązku informacyjnego dla pacjenta
„Kamienica” Ośrodek Terapii Rodzin i Psychoterapii SC

PODSTAWA PRAWNA: Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że:
1. ADMINISTRATOR: Administratorem Państwa Danych Osobowych jest „Kamienica” Ośrodek Terapii Rodzin i Psychoterapii Emilia i Paweł Rutkowscy Spółka Cywilna z siedzibą mieszczącą się w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 24c/1.
2. CEL PRZETWARZANIA: Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu:
• świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych, w tym diagnozy i leczenia oraz prowadzenia dokumentacji medycznej,
• zapewnienia usługi i zarządzania tą usługą, tzn. między innymi: ustalania, odwoływania i przypominania o terminach wizyt,
• prowadzenia profilaktyki zdrowotnej: przekazywania materiałów edukacyjnych pacjentom, informowania o wydarzeniach prozdrowotnych,
• w celach księgowych oraz podatkowych, tj. wystawianie na Państwa prośbę faktur za usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne,
• w celach marketingowych (wyłącznie po uzyskaniu osobnej Państwa zgody).
3. DOBROWOLNOŚĆ: Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Państwa rzecz usług w ramach Ośrodka Terapii Rodzin i Psychoterapii „Kamienica” SC.
4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH: Państwa dane przekazywane są następującym odbiorcom:
• osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych (tj. psychologom, psychoterapeutom, terapeutom), którzy udzielają tych świadczeń w ramach Ośrodka Terapii Rodzin i Psychoterapii „Kamienica” SC,
• pracownikom administracji ośrodka (np. osobom prowadzącym sekretariat, rejestrację ośrodka),
• dostawcom usług technicznych, organizacyjnych umożliwiającym Ośrodkowi „Kamienica” świadczenie usług zdrowotnych, psychologicznych, psychoterapeutycznych (personel niemedyczny Ośrodka „Kamienica”, dostawcy usług informatycznych),
• dostawcom usług księgowych, zapewniających Ośrodkowi „Kamienica” obsługę księgową, w tym danych przekazanych w związku z wystawianiem dla Państwa faktur,
• dostawcom usług prawnych i doradczych, w przypadku potrzeby dochodzenia należnych roszczeń,
• podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa,
• osobom upoważnionym przez pacjenta na podstawie odrębnej pisemnej zgody,
• instytucjom bankowym – w razie dokonywania przez Państwa opłat za usługę przelewem na konto.
5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH: Dane osobowe przetwarzane będą w okresie potrzebnym do realizacji Państwa obsługi w trakcie trwania umowy/ usługi, a także będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia wykonywania umowy/ usługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.
6. DOSTĘP: Informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. COFNIĘCIE ZGODY: Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. SKARGI: Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE: Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


OŚRODEK TERAPII RODZIN I PSYCHOTERAPII

70-436 Szczecin, Piłsudskiego 24c/1
tel. 788 707 515

SOCIAL MEDIA

Możecie Państwo odwiedzić także nasze profile ...
Wróć do spisu treści