Agata Bąk - Kamienica Ośrodek Terapii Rodzin i Psychoterapii

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Agata Bąk

 
MGR AGATA BĄK

Psycholog, psychoterapeuta systemowy (w trakcie szkolenia przygotowującego do certyfikatu), rozpoczęła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.
Pracuje na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej w SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie oraz w przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego. Zajmuje się diagnozą, terapią indywidualną, grupową, terapią rodzin oraz psychoedukacją. Doświadczenie zawodowe zdobywała także jako wolontariusz Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz dyżurny Stowarzyszenia Szczeciński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”.
Prowadzi terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz terapię rodzin. Pracuje w podejściu systemowy i behawioralno – poznawczym.


KWALIFIKACJE

 • magister psychologii (Uniwersytet Szczeciński, 2014)
 • w trakcie kursu psychoterapii systemowej atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, prowadzonego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
 • ukończony roczny kurs psychoterapii poznawczo – behawioralnej (Poza Schematami, Warszawa - Szczecin)
 • w trakcie czteroletniego kursu z psychoterapii poznawczo – behawioralnej upoważniającego do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz certyfikatu European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) (Crescentia, Warszawa - Szczecin)
 • ukończone studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego (Uniwersytet Szczeciński)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • psycholog, psychoterapeuta na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie
 • psycholog i psychoterapeuta w przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego SPS ZOZ "Zdroje"
 • dyżurny Stowarzyszenia Szczeciński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”

UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA

 • Kurs psychoterapii systemowej atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (w trakcie)
 • Czteroletni kurs z psychoterapii poznawczo – behawioralnej (w trakcie)
 • Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej - podstawy interwencji kryzysowej, zagrożenie samobójstwem, traumy masowe, kryzys utraty i żałoby (2012-2013)
 • Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży (2014-2015)
 • Przygotowanie Pedagogiczne - studia podyplomowe (2014-2016)
 • „Jak skutecznie porozumiewać się z pacjentem?” - warsztaty edukacyjne (2016)
 • Kurs Racjonalnej Terapii Zachowań (I stopień) (2016)
 • „Choroby współistniejące oraz diagnostyka różnicowa ADHD” – warsztaty edukacyjne (2016)
 • Diagnoza neuropsychologiczna dzieci (2017)
 • Studium Psychologia Praktyczna - Mindfulness, Genogramy, TPT (Time Perspective Therapy) (2017)
 • Interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości-2 (2017)

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 • Konferencja "Co to jest psycholog ? - Zdrowie psychiczne w Szczecinie: psychiatia - psychologia - psychoterapia". Szczecin: Unwersytet Szczeciński, 17.10.2014.

SUPERWIZJE

 • udział superwizjach prowadzonych przez certyfikowanych Superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej
ODBYTE STAŻE

 • wolontariusz Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego